Mindfulima
הבלוג

תוכלו למצוא פה מידע על רגישות גבוהה, על הגישה ההיקשרותית-התפתחותית ועל התקשורת המקרבת.

מקווה שהידע שצברתי לאורך השנים יוכל לעזור לכם להתחבר אליי, לילדים שלכם ובעיקר לעצמכם.

עם הזמן הבלוג יתפתח ויכיל מידע בנושאים הבאים: הורות, התפתחות אישית ותקשורת מקרבת.